Informatie

Lidmaatschap

Jeugdleden

Het lidmaatschap voor de jeugd t/m de A-junioren wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar. Lidmaatschap gaat in vanaf datum inschrijving en wordt automatisch verlengd tot opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een maand voor het verstrijken van het jaar te gebeuren, namelijk voor 1 december. U krijgt half november een mail om u hieraan te herinneren. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de penningmeester of het secretariaat.

Reden voor het jaarlijks lidmaatschap voor de jeugd is dat de kinderen, indien mogelijk, deel uitmaken van een team dat meedoet aan de wedstrijden. Zo’n team kan alleen functioneren als we het hele wedstrijdseizoen op de groep atleten kunnen rekenen.

Volwassenen

Het lidmaatschap voor alle leden vanaf 17 jaar wordt aangegaan voor tenminste 3 maanden. Opzeggen kan elk kwartaal, maar moet wel voor 1 maart, 1 juni, 1 oktober of 1 december schriftelijk gebeuren.

Contributie voor 2012

De contributie wordt vier keer per jaar, voorafgaand aan ieder nieuw kwartaal afgeschreven van de opgegeven bankrekening (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Bij inschrijving betalen nieuwe leden éénmalig een inschrijfgeld van € 15,00. Dit bedrag wordt automatisch samen met de eerste contributie geïncasseerd. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.De Bank en betalingsgegevens van Atletiek verenging Feniks zijn: 

De rekening gegevens van AV Feniks

Rekening nummer: 4402373

Ter naam van: Atletiek vereniging Feniks.

Sprintgroep: 12,50 euro per maand.

Loopgroep per maand: 14 euro

Steunleden: 30 euro.

Donateurs: 20 euro (mag meer)

Formulierenbrigade op de club!

Mensen met een laag inkomen kunnen op de club terecht om een scholierenvoorziening voor 2012 aan te vragen. Mensen van de formulierenbrigade helpen u met het invullen van de papieren. Dat gebeurt in een ruimte in het verenigingsgebouw, waar de privacy gewaarborgd is. De evtuele toegekende voorziening krijgt u dan over 2012.

Als u het formulier invult om uw interesse te melden voor de formulierenbrigade, dan nemen wij contact met u op.