Het bestuur en trainers houden je dagelijks op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de trainingen en het Corona-virus, en hoe daarmee wordt omgegaan. Op 12 maart gaan de trainingen door. Hierover wordt steeds in de groeps-app van de trainingsgroep door de trainers naar de leden gecommuniceerd en via een kort bericht op de homepage van avfeniks.nl

Boodschap 13 maart

Mededeling van bestuur AV Feniks:
“Géén trainingen en ALV uitgesteld.

De adviezen zijn vanuit de Atletiekunie en NOC/NSF verder aangescherpt.
Concreet betekent dat dat per direct alle trainingen tot nader bericht niet door gaan.
Daarnaast wordt de Algemene Leden Vergadering tot nader bericht uitgesteld.”

Mocht hierin verandering komen, dan hoor je dat via de trainer in de groepsapp. Op de homepage van www.avfeniks.nl staat ook de laatste stand van zaken.

Voor wat betreft de Trainingspakkenwedstrijd op 4 april: hierover wordt op een later tijdstip en afhankelijk van de situatie dan beslist, U krijgt als deelnemer een mail. Kijk anders op atletiek.nu of op de website.