Op zaterdag was de 2-jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV Feniks, op zondag liepen flink wat lopers mee met een mooie loop langs het Gein en meer. Ook flink wat leden van de zaterdaggroep liepen mee.

Landelijke recreatieloop

Op zondag 18 november organiseerde Jan van der Laan alweer de 3e gezamenlijke duurloop.
Deze keer ging de route via Nigtevecht, de nieuwe fietsbrug en langs het Gein en werd er 13 kilometer gelopen. Ondanks de kou waren er 14 deelnemers die na afloop enthousiast waren over de route en waarbij ook de vraag was om in december nog een duurloop te organiseren. Vooralsnog ziet het er goed uit en zet Jan in december weer een recreatieve duurloop door landelijk gebied uit voor de loopgroepen.

ALV: contributie 2019 vastgesteld en brainstormen over ledenwerving

Tijdens de ALV werd de begroting van 2019 vastgesteld door de leden. Ook werd een voorstel van het bestuur aangenomen dat voorziet in een contributieverhoging voor alle leden. De contributie van AV Feniks is de laagste van de atletiekverenigingen in Amsterdam, en dat blijft ook zo; wel wordt de contributie verhoogd. Dit is zoals het eruit gaat zien:

Verdere argumenten:

-De mini-pups worden gelijk getrokken met de B- en C-pupillen. Zij trainen immers net zoveel.
-De A-pupillen betalen iets meer, omdat zij een langere training hebben.
-Voor verdere argumentatie wordt verwezen naar de brief die je hierover gekregen hebt.

Hou je er rekening mee vanaf januari 2019? Contributie 2019
kwartaal jaar
oud nieuw oud nieuw
(Mini) oude situatie  €    33,00  € 132,00
Mini-c-b pupil  €    36,00  €    40,00  € 144,00  € 160,00
A-pupil  €    40,50  €    45,00  € 162,00  € 180,00
D/C- junior  €    45,00  €    50,00  € 180,00  € 200,00
B/A – junior  €    49,50  €    55,00  € 198,00  € 220,00
sen / mas  €    54,00  €    55,00  € 216,00  € 220,00
lopers  €    45,00  €    50,00  € 180,00  € 200,00

 

Bestuurswissel

Pieter Knotnerus zal in maart aftreden als bestuurslid en voorzitter van AV Feniks. Het bestuur is op zoek naar een vijfde bestuurslid. Weet jij iemand of ben je zelf geïnteresseerd om je met de toekomst van AV Feniks bezig te houden? Heel graag! Neem contact op met via [email protected] Het bestuur leest het graag, ook als je iemand weet die het bestuur zou kunnen vragen!

Vrijwilligers in het zonnetje

Paul Schmalschlager en Adinda Blonk werden vanwege hun niet aflatende inzet in het zonnetje gezet door de vereniging. Adinda is jurylid, lid van het ET-team (hele dagen bedienen van de verhuurde Elektronische Tijdwaarneming bij andere verenigingen) en beheert de ledenadministratie van AV Feniks. Paul (looplid) is materiaalman en komt iedere wedstrijd vanuit IJsselstein naar Amsterdam om al heel vroeg de baan op te bouwen zodat wedstrijden kunnen plaatsvinden. Hij is er altijd als eerste, hoe vroeg de anderen er ook proberen te zijn! De leden van AV Feniks mogen blij zijn met zulke vrijwilligers! BEDANKT!

Ledenwerving

AV Feniks zou graag nog wat meer leden verwelkomen op de club, zowel vanuit financieel perspectief als vanuit versterking van het kader en de atleten en de gezelligheid.
In verschillende groepen gingen de leden uiteen om zich te buigen over vragen als: hoe bereiken we meer mensen, welke activiteiten kunnen we het beste aanbieden, hoe spreken we jeugd aan, hoe betrekken we scholen bij onze vereniging etc. Hiermee gaat het bestuur aan de slag en kan het in diverse commissies en teams worden uitgezet.

Na afloop bleef iedereen nog even praten.

Clubrecords (indoor)

JPA1
Na de clubrecords als B-pupil is Eljahro nu begonnen als A1 pupil indoor. De meeste clubrecords uit 2014 en 2015 zijn van Isaac Mensah die inmiddels C-junior is geworden.
Eljahro Philipsen
60m sprint: 9.08 sec     Antwerpen, België 04 november 2018
Kogel: 8,78m                Antwerpen, België 18 november 2018
Ver: 4,03m                    Utrecht 10 november 2018
Hoog: 1,33m                 Antwerpen, 18 november 2018

MJD
Jo-ann Piqué
Hoog: 1,30m                 Assendelft, 17 november 2018
Chevelle Brown
Ver: 3,96m                    Assendelft, 17 november 2018
Kogel: 11,25m               Assendelft, 17 november 2018

JJC
Milo de Langen
Ver: 5,45m                    Utrecht, 10 november 2018
Carildo Linger
Ver, 5,99m                     Gorinchem, 8 september 2018

Clubrecords geef je door via [email protected], met een werkende link naar de uitslag!