Op zaterdag 18 november (vanaf 16.00 uur) wordt de Algemene Ledenvergadering van AV Feniks gehouden. Voor alle (ouders van) leden. Hét moment om mee te praten over de vereniging. De ALV vindt plaats In het verenigingsgebouw op de baan.

Op de agenda onder meer:
– Begroting 2018 (Hoeveel denken we waaraan uit te geven volgend jaar?)
– Contributie (Een verhoging bij meer dan 3 trainingen per week) 
– Bestuurlijke herverkiezingen en het kiezen van nieuwe bestuursleden (Twee nieuwe bestuursleden kunnen gekozen worden. Bestuurswissel.)

Je heeft als lid per mail de benodigde stukken en toelichting gekregen.

Het bestuur hoopt u allemaal te zien! U komt toch ook?