Het bestuur van AV Feniks is immer hard aan het werk in het belang van de leden.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de vereniging. We zijn betrokken bij gesprekken met de gemeente over zaken als de plannen met de atletiekbaan, over vergunningen en over de algemene zaken betreffende het gebruik van de atletiekbaan en voorzieningen.
Enquête
Tijdens de laatste ALV (algemene leden vergadering) hebben we een enquête aangekondigd. We verzoeken al onze leden om deze enquête in te vullen. Met de resultaten zal het bestuur een toekomstvisie voor onze vereniging gaan opstellen.
Gaasperplasrun
Zeer tot onze spijt en teleurstelling hebben we op 10 juni jl de Gaasperplasrun moeten annuleren. De verleende toestemming werd ter elfder ure door de gemeente ingetrokken. Er is naar aanleiding hiervan een gesprek geweest met de directeur van Stadsdeel Zuidoost.
We gaan er van uit dat bij de nieuwe datum voor de Gaasperplasrun geen problemen met de vergunning meer ontstaan. De nieuwe datum voor de Gaasperplasrun zal 30 oktober zijn.
Atletiekbaan
De strijd voor het behoud van de atletiekbaan is nog niet gestreden. De plannen zijn nog in ontwikkeling. We gaan er met hulp van veel mensen bv in overleg over ontwerp, via de politiek en divers ander lobbywerk nog steeds van uit dat de blauwe baan een 400m baan met alle wedstrijdvoorzieningen blijft.
Zomerfestijn
We nodigen iedereen graag uit voor het Zomerfestijn op 9 juli a.s. Alle leden, vrijwilligers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om op een laagdrempelige wijze te genieten van de atletieksport. En daarna proosten we op de toekomst met een hapje en een drankje.