Kom ook meedenken en praten op 6 december vanaf 19.30 uur in het verenigingsgebouw over de toekomst van Feniks. Wat vind jij belangrijk?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is de leden gevraagd om verder te komen praten over de toekomst van en wensen voor Feniks. Natuurlijk kun je je aansluiten als je jouw mening en visie naar voren wil brengen. Kom vooral meepraten!

ALV
Op zaterdag 19 november was de algemene ledenvergadering van Feniks. Tijdens de vergadering werd gesproken over de begroting voor komend jaar, over belangrijke ontwikkelingen en over het vrijwilligersbeleid en kader op rolletjes.


Welke richting gaat Feniks op?

Na de pauze was er tijd ingeruimd om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van Feniks. Waar zien we onszelf staan over 10 jaar? Aan de hand van soms heel praktische wensen konden leden duidelijk maken wat zij graag wilden voor Feniks. Dit gebeurde in een interactief en actief werkverband met gele stickies en prioriteiten stickers. Onder begeleiding van onze combinatiefunctionaris Tim Klinkhamer.

Het bestuur wil hiermee aan de slag.

Aan de leden is gevraagd om op dinsdag 6 december om 19.30 uur verder te komen praten. Kom vooral meepraten!