Sponsoren & Partners

De Grote Clubactie

facebook
Nieuws

Algemeen: 10 jaar AV Feniks: gezellige en mooie avond
   (13-03-2016)

Wát een gezellige avond! Zaterdagavond 12 maart vormden de algemene ledenvergadering, pupillen- en juniorenactiviteiten en spetterend feest met muziek het begin van een prachtig jubileumjaar voor AV Feniks! 10 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost als een feniks uit de as (van 2 andere verenigingen) herrezen. Voorzitter en oprichter vanaf dit eerste begin van AV Feniks Joost Knotnerus legde op 12 maart ook zijn taak als voorzitter van de vereniging neer. Met zo'n 140 leden, trainers en bestuur was het een mooie avond met gezelligheid, dans en muziek.

Ken je het verhaal van het ontstaan en de naam van AV Feniks? Kijk eens hier.Ontvangst

Op zaterdagavond 12 maart vierden zo'n 140 leden van AV Feniks het 10-jarig jubileum bij de Sportvereniging ASSV die ons zeer gastvrij en enthousiast ontving. Bij binnenkomst waren er jubileumgebakjes, verzorgd door het Tulip Inn Riverside.

Pupillen: Brasi Foundation en Funtrax
De pupillen begonnen met een spelprogramma onder leiding van Uma (van de Brasi Foundation) en Ellen met medefinanciering door de gemeente Amsterdam. De gebruikte materialen werden ons geleend door Funtrax.

Junioren: handboogschieten, subsidieaanvraag Schipholfonds en een jubileumlied
De junioren gingen onder leiding van Henk Peter Blok en Eva Katona (Stichting Toekomst en Talent) aan de slag met een subsidieaanvraag voor het Schipholfonds en een jubileumlied. In groepen van 10 kregen zij ook een clinic handboogschieten. De overige aanwezigen woonden op dat moment de Algemene Leden Vergadering bij. De ALV sloot af met een presentatie van de wensen van de junioren onder leiding van Henk P. Blok en daarna zong een aantal junioren het lied dat zij met Eva hadden geschreven.

Joost legt voorzitterschap neer
Joost nam na 10 jaar afscheid als voorzitter van AV Feniks. Gelukkig zal hij zich met diverse andere commissies en werkgroepen bezighouden; dus het is geen echt afscheid. Hij werd diverse keren zeer verdiend in het zonnetje gezet. Namens de vereniging en het bestuur werd door Joost het jubileumspandoek onthuld, hij kreeg een 'weekendje weg' bon en tijdens het feest werd het fotoboek '10 jaar Joost en AV Feniks' aangeboden .

Algemene Ledenvergadering
Het feit dat Joost zijn taak als voorzitter neerlegt zonder dat er een opvolger benoemd kan worden, legt het pijnlijke feit bloot dat wij als vereniging nog veel te doen hebben om als Feniks ook een gezonde vereniging te blijven. De commissies zijn hard op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het reilen en zeilen van de vereniging. Je kan hier meer over lezen op de pagina Vrijwilligers op de website. Een werkgroep vrijwilligers en het bestuur brengen ook in kaart waar precies in de organisatie mensen nodig zijn en wat de taken zijn en tijdsbesteding is, zodat hiervan een overzicht bestaat. Op de avond zelf konden mensen zich inschrijven op grote papieren voor een commissie en stelde het bestuur de mensen voor, die dit werk al doen voor Feniks. Ouders van jeugdleden en ook loopleden: kom eens kijken, doe een keer mee en/of meld je aan! Vragen, belangstelling, aanmelden voor een keer of voor een commissie: het kan allemaal!

Financiële gezondheid
Ook werd stilgestaan bij de winst- en verliesrekening van vorig jaar en bij de balans. Zijn wij een financieel gezonde vereniging? Doelstelling is een ledengroei (maar dan moeten de commissies goed draaien!).

Dansfeest
Daarna startte DJ Ralf de muziek en werd er tot na middernacht met veel plezier volop gefeest, gekletst en veel gedanst!

Bedankt Marjanne Meinsma en Wilko Wieffering van de jubileumcommissie!

 


Ogenblik a.u.b. ...