Sponsoren & Partners

De Grote Clubactie

facebook
Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 3 maanden en kan per kwartaal worden opgezegd. Lidmaatschap gaat in vanaf datum inschrijving en loopt door tot opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren, namelijk voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via e-mail aan onder voorwaarde dat er geen schulden meer open staan.

De contributie wordt vier keer per jaar, voorafgaand aan ieder nieuw kwartaal afgeschreven van de opgegeven bankrekening (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Bij inschrijving betalen nieuwe leden éénmalig inschrijfgeld, dit bedrag wordt automatisch samen met de eerste contributie geïncasseerd. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.

De bank en betalingsgegevens van atletiek verenging Feniks zijn beschikbaar op de contactpagina.

 Loopgroepen

Categorie Leeftijd die dit jaar
bereikt is/wordt
Contributie per
maand (kwartaal)
Eenmalige
inschrijving
Junioren B 15-16 € 13,50 (€ 40,50) € 15,00
Junioren A 17-18 € 13,50 (€ 40,50) € 15,00
Senioren 20-34 € 15,00 (€ 45,00) € 15,00
Masters 35-99
€ 15,00 (€ 45,00) € 15,00
 

Baanatletiek

Categorie Leeftijd die dit jaar
bereikt is/wordt
Contributie per
maand (kwartaal)
Eenmalige
inschrijving
Mini pupillen 6-7 € 11,00 (€ 33,00) € 15,00
Pupillen C 8 € 12,00 (€ 36,00) € 15,00
Pupillen B 9 € 12,00 (€ 36,00) € 15,00
Pupillen A 10 -11 € 13,50 (€ 40,50) € 15,00
Junioren D 12-13 € 15,00 (€ 45,00) € 15,00
Junioren C 13-14 € 15,00 (€ 45,00) € 15,00
Junioren B 15-16 € 16,50 (€ 49,50) € 15,00
Junioren A 17-18 € 16,50 (€ 49,50) € 15,00
Senioren 20-34 € 18,00 (€ 54,00) € 15,00
Masters 35-99
€ 18,00 (€ 54,00) € 15,00
 


Categorie  Leeftijd die dit jaar 
bereikt is/wordt
Contributie per 
maand (kwartaal)
Eenmalige 
inschrijving
Mini pupillen 6-7 € 11,00 (€ 33,00) € 15,00
Pupillen C 8 € 12,00 (€ 36,00) € 15,00
Pupillen B 9 € 12,00 (€ 36,00) € 15,00
Pupillen A 10 -11 € 13,50 (€ 40,50) € 15,00
Junioren D 12-13 € 15,00 (€ 45,00) € 15,00
Junioren C 13-14 € 15,00 (€ 45,00) € 15,00
Junioren B 15-16 € 16,50 (€ 49,50) € 15,00
Junioren A 17-18 € 16,50 (€ 49,50) € 15,00
Senioren 20-34  € 18,00 (€ 54,00) € 15,00
Masters  35-99
€ 18,00 (€ 54,00) € 15,00


Ogenblik a.u.b. ...