Club van 50

Doel

De Club van 50 is door AV Feniks in het leven geroepen om via personen die AV Feniks en de atletieksport een warm hart toe dragen, extra financiële middelen te verkrijgen waarmee uitgaven bekostigd kunnen worden die buiten de normale begroting vallen.

Hoe werkt de Club van 50

De Club van 50 heeft een eigen bestuur en zal zelf binnen dit bestuur -in overleg met AV Feniks bepalen waar behoefte aan is en waar het budget aan besteed wordt. Lid worden van de Club van 50 kan via het onderstaande inschrijfformulier en vervolgens de donatie over te maken naar AV Feniks. Deze donatie is eenmalig per jaar, de Club van 50 jaargang loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar.

Voor wie is de Club van 50?

Iedereen die AV Feniks een warm hart toe draagt en financieel kan en wil ondersteunen kan lid worden van de Club van 50. De Club van 50 is een groep betrokken personen die AV Feniks een warm hart toe dragen en graag willen bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de atletieksport in Amsterdam Zuidoost. Iedereen is welkom bij de Club van 50.

Wat krijgt u ervoor terug?

– Mits gewenst vermelding op de website en in de nieuwsbrief.
– Twee maal per jaar het AV Feniks Club van 50 boekje met daarin de mooie nieuwtjes, verslagen en successen van afgelopen seizoen.
– Gratis deelname aan de Club van 50 uitjes.
– Roem en Eeuwige dankbaarheid van alle leden van AV Feniks.

Club van 50 bestuur

De Club van 50 heeft een eigen bestuur van 3 tot maximaal 5 leden. Deze bestuurders moeten allen lid zijn van de Club van 50 van AV Feniks. Het bestuur heeft ten minste de rollen: Voorzitter, secretaris en financieel beheerder.
Oprichtingsbestuur bestaat uit Marjanne Meinsma en Pieter Knotnerus. Het doel is om in het seizoen 2016-2017 te werken met een volledig zelfstandig Club van 50 bestuur.

Flyer Club van 50

Inschrijfformulier Club van 50

Reglement Club van 50