Lid worden

Proef trainen

Als je geïnteresseerd bent in het trainen bij AV Feniks kun je op proef meedoen. Dat vinden we leuk! Bij de jeugd mag je zelfs vier keer mee trainen met een trainingsgroep van je eigen leeftijd.

 

Hoe doe je dat?

Het is de bedoeling dat je gewoon naar de training voor jouw leeftijd op de baan komt. Wanneer jouw training is kun je zien op de pagina Groepen en trainingstijden. Kom op tijd of iets eerder. Je hoeft je niet aan te melden. Kom in je sportkleren en meld je bij de trainer. Die zal informatie geven over de training, je naam noteren en je mee laten doen.

Wil je na het proef trainen blijven meedoen? Meld je dan aan als lid! Let wel: je mag pas meedoen aan wedstrijden als je lid bent. Daarover lees je alles op de pagina Aanmelden.

 

Aanmelden

Heb je aan de proeftraining meegedaan en heb je besloten lid te worden van AV Feniks?

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 3 maanden en kan per kwartaal worden opgezegd. Het lidmaatschap gaat in vanaf datum inschrijving en loopt door tot opzegging.

De contributie wordt vier keer per jaar, voorafgaand aan ieder nieuw kwartaal afgeschreven van de opgegeven bankrekening (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Bij inschrijving betalen nieuwe leden éénmalig inschrijfgeld, dit bedrag wordt automatisch samen met de eerste contributie geïncasseerd. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.

De bank en betalingsgegevens van atletiek verenging Feniks zijn beschikbaar op de contactpagina.

AV Feniks heeft een regeling met het Jeugdsportfonds en de Stadspas over lidmaatschap en contributie. Meer informatie hierover vind je onder meld je hier als lid aan.

Contributie

loopgroepen

Atletiekunie
Categorie
Leeftijd* Contributie
p/mnd
Contributie
p/kw
Eenmalig
inschrijfgeld
Junioren B 15-16 € 15 € 45 € 15
Junioren A 17-19 € 15 € 45 € 15
Senioren 20-34 € 16,67 € 50 € 15
Masters 35-99 € 16,67 € 50 € 15

 *Leeftijd die dit jaar bereikt is/wordt

 

baanatletiek

Atletiekunie
categorie
Leeftijd* Contributie
p/mnd
Contributie
p/kw
Eenmalig
inschrijfgeld
Mini pupillen 6-7  € 13,33 € 40 € 15
Pupillen C 8  € 13,33 € 40 € 15
Pupillen B 9  € 13,33 € 40 € 15
Pupillen A 10-11  € 15 € 45 € 15
Junioren D 12-13 € 16,67 € 50 € 15
Junioren C 13-14 € 16,67 € 50 € 15
Junioren B 15-16 € 18,33 € 55 € 15
Junioren A 17-19 € 18,33 € 55 € 15
Senioren 20-34 € 18,33 € 55 € 15
Masters 35-99 € 18,33 € 55 € 15

 *Leeftijd die dit jaar bereikt is/wordt

 

Opzegging

Jammer dat je wilt opzeggen. Kunnen we daar nog iets aan doen? Laat het ons weten via het contactformulier onder vermelding van ‘opzeggen’.

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren, namelijk voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via e-mail aan ledenadministratie@avfeniks.nl onder voorwaarde dat er geen schulden meer open staan.

Huisregels

Locatiegebruik
De atletiekbaan waar we gebruik van maken is onderdeel van het Bijlmersportpark. Bij de opzet van het Bijlmersportpark is door het stadsdeel gekozen om het hele park in eigendom te houden, en door een beheersorganisatie te verhuren aan gebruikers. Voor wat betreft de atletiekbaan, is AV Feniks de belangrijkste gebruiker, maar niet de enige gebruiker. Het gebouw en de baan worden op uren dat wij er geen gebruik van maken, regelmatig verhuurd aan anderen.
Baantoegang
Het bestuur van AV Feniks moet met het beheer van het sportpark heldere afspraken maken over de uren die de vereniging gebruik maakt van de baan. Het beheer van het sportpark moet zorgen dat de baan en de kleedkamer geopend is vanaf 30 minuten voor aanvang van de training tot 30 minuten na afloop van de training. Leden van de vereniging mogen nadat het hek en de kleedkamer geopend is, het terrein betreden en gebruik maken van de kleedkamer.
Gebouwtoegang
Het bestuur van AV Feniks heeft afspraken gemaakt met het beheer van het sportpark over de toegang tot de rest van het gebouw. De toegang tot de rest van het gebouw kan alleen plaatsvinden als er een trainer is met de sleutel van de materiaalberging. In totaal zijn er 8 sleutels van de materiaalberging beschikbaar, bij verschillende trainers. De trainer besluit of tijdens een training ook de ruimte boven geopend wordt of niet. Dit kan in principe alleen als er een ouder aanwezig is die verantwoordelijkheid heeft over het gebruik van de ruimte boven. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn van de barcommissie of van de jeugdcommissie, of een bestuurslid. Als er een vertegenwoordiger van de barcommissie aanwezig is, kan er koffie en thee worden gezet.
Orde en netheid
De ruimtes in het gebouw mogen gebruikt worden op voorwaarde dat er netjes gebruik van wordt gemaakt. Dat betekent dat na gebruik de ruimte netjes moet worden achtergelaten voor de volgende gebruiker. Er staat in iedere ruimte een veger en blik en een bezem. Die moeten gebruikt worden om na ieder gebruik de ruimte ‘veegschoon’ achter te laten. Veegschoon betekent dat er geen zand, papiertjes en stukjes plastic op de vloer of op de banken liggen. Dat moet allemaal in de afvalbakken. Ook de toiletruimte moet netjes gehouden worden. Voor de ruimte boven, geldt nog extra dat de tafels en het keukenblok schoon (gelapt) moeten worden achtergelaten, en dat de stoelen staan aangeschoven. Het beheer van het sportpark is verantwoordelijk voor het regelmatig nat dweilen van de vloeren en het schoonmaken van de toiletten.
Gebruiken van consumpties
Het bestuur is bezig om een vergunning te verkrijgen voor het mogen verkopen van ‘eenvoudige’ consumpties. Zolang die vergunning er niet is, wordt tijdens trainingen (mits er een vertegenwoordiger is van de barcommissie) gezorgd voor koffie en thee. Die koffie en thee mogen genuttigd worden door de gebruikers van de ruimte. We stellen het op prijs als u vrijwillig een kleine vergoeding aan de vereniging geeft om de kosten voor de koffie en thee te dekken.
Shares
Share This