Locatie

De thuishaven van AV Feniks bestaat uit een blauwe atletiekbaan met een kleine accommodatie en ligt in het onlangs gerenoveerde Bijlmerpark. De accommodatie bestaat uit een tweetal kleedkamers, een opslagruimte voor de atletiek materialen en een bovenverdieping. De atletiekbaan maakt onderdeel uit van het Bijlmersportpark.Overzicht kaart van het Bijlmerpark

Indien u niet bekend bent in de buurt, dan kunt u gebruik maken van de routeplanner. De Karspeldreef loopt midden door het Bijlmerpark door, aan beide kanten van de Karspeldreef is parkeergelegenheid. Houd er rekening mee dat er een middenberm is, en u bij vertrek de weg alleen in dezelfde richting kunt vervolgen. Fietsers en lopers kunnen door drie verschillende tunnels het Bijlmerpark aan de andere zijde van de Karspeldreef bereiken.

Bijlmerpark ingang met jeugd

Huisregels

Locatiegebruik
De atletiekbaan waar we gebruik van maken is onderdeel van het Bijlmersportpark. Bij de opzet van het Bijlmersportpark is door het stadsdeel gekozen om het hele park in eigendom te houden, en door een beheersorganisatie te verhuren aan gebruikers. Voor wat betreft de atletiekbaan, is AV Feniks de belangrijkste gebruiker, maar niet de enige gebruiker. Het gebouw en de baan worden op uren dat wij er geen gebruik van maken, regelmatig verhuurd aan anderen.
Baantoegang
Het bestuur van AV Feniks moet met het beheer van het sportpark heldere afspraken maken over de uren die de vereniging gebruik maakt van de baan. Het beheer van het sportpark moet zorgen dat de baan en de kleedkamer geopend is vanaf 30 minuten voor aanvang van de training tot 30 minuten na afloop van de training. Leden van de vereniging mogen nadat het hek en de kleedkamer geopend is, het terrein betreden en gebruik maken van de kleedkamer.
Gebouwtoegang

Het bestuur van AV Feniks heeft afspraken gemaakt met het beheer van het sportpark over de toegang tot de rest van het gebouw. De toegang tot de rest van het gebouw kan alleen plaatsvinden als er een trainer is met de sleutel van de materiaalberging.

De trainer besluit of tijdens een training ook de ruimte boven geopend wordt of niet. Dit kan in principe alleen als er een ouder aanwezig is die verantwoordelijkheid heeft over het gebruik van de ruimte boven. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn van de barcommissie of van de jeugdcommissie, of een bestuurslid.

Als er een vertegenwoordiger van de barcommissie aanwezig is, kan er koffie en thee worden gezet.

Orde en netheid
De ruimtes in het gebouw mogen gebruikt worden op voorwaarde dat er netjes gebruik van wordt gemaakt. Dat betekent dat na gebruik de ruimte netjes moet worden achtergelaten voor de volgende gebruiker. Er staat in iedere ruimte een veger en blik en een bezem. Die moeten gebruikt worden om na ieder gebruik de ruimte ‘veegschoon’ achter te laten. Veegschoon betekent dat er geen zand, papiertjes en stukjes plastic op de vloer of op de banken liggen. Dat moet allemaal in de afvalbakken. Ook de toiletruimte moet netjes gehouden worden. Voor de ruimte boven, geldt nog extra dat de tafels en het keukenblok schoon (gelapt) moeten worden achtergelaten, en dat de stoelen staan aangeschoven.

Het beheer van het sportpark is verantwoordelijk voor het regelmatig nat dweilen van de vloeren en het schoonmaken van de toiletten.

Gebruiken van consumpties
Het bestuur is bezig om een vergunning te verkrijgen voor het mogen verkopen van ‘eenvoudige’ consumpties. Zolang die vergunning er niet is, wordt tijdens trainingen (mits er een vertegenwoordiger is van de barcommissie) gezorgd voor koffie en thee. Die koffie en thee mogen genuttigd worden door de gebruikers van de ruimte. We stellen het op prijs als u vrijwillig een kleine vergoeding aan de vereniging geeft om de kosten voor de koffie en thee te dekken.