Naam en logo

Feniks: een vogel uit de as opnieuw geboren

Atletiekvereniging Feniks bestaat in 2016 alweer 10 jaar. Zo’n jubileumjaar is een mooi moment om  nog eens stil te staan bij waar we vandaan komen.

Ontstaansgeschiedenis in naam en logo beschreven

De feniks is een mythologische vogel die al beschreven wordt in de Chinese en Oud Griekse mythologie.  De feniks staat symbool voor de herrijzenis. Een feniks gaat aan het eind van z’n leven in vlammen op  waarna vanuit de as een nieuwe feniks opstaat.  Vóór de geboorte van AV Feniks werd ook aan atletiek gedaan in de Bijlmer. Lange tijd zelfs door twee  verschillende verenigingen die ooit als één vereniging begonnen. De eerste atletiekvereniging in de  Bijlmer droeg de toepasselijke naam AV Bijlmer. Op enig moment is van deze vereniging een afsplitsing  ontstaan die bekend werd onder de naam Continental Sport.

Rokende puinhopen

In het najaar van 2005 besloot het bestuur van AV Bijlmer de vereniging te beëindigen omdat er geen  opvolging gevonden werd voor een aantal bestuursleden en trainers die na jaren lange inzet een stapje  terug deden. Toen dit op stapel stond is door een aantal ouders van jeugdleden besloten om alsnog een  nieuw bestuur te vormen. Hoewel het de bedoeling was een doorstart van AV Bijlmer te maken, kregen  deze ouders niet het vertrouwen van het scheidende bestuur. Zo ontstond een onprettige situatie waarin  de emoties opliepen en die aan de direct betrokkenen de indruk gaf van een flinke rokende puinhoop.

Een feniks in de Rozemarn

De ouders, vastberaden om door te gaan met een atletiekvereniging, besloten om vanuit de smeulende  resten van AV Bijlmer een nieuwe vereniging op te bouwen: AV Feniks. In 2006, 2007 en 2008 was AV Feniks een jeugdvereniging, die trainde in de gymzaal van De Rozemarn  in Huntum. Vanaf 2009 ging AV Feniks zich daarnaast op de recreatieve loopsport voor volwassenen  richten om zodoende een gezondere balans in de vereniging te krijgen.

Nelson Mandelapark

Op dat moment waren ook de plannen voor de aanleg van het Bijlmersportpark, waarin een atletiekbaan  werd opgenomen, in een eindstadium. De atletiekbaan zou gebruikt moeten gaan worden door AV Feniks  en Continental Sport. Echter, toen de baan klaar was voor feestelijke ingebruikname in september 2011  bestond Continental Sport niet meer; als gevolg een royement van de vereniging bij de Atletiekunie. AV  Feniks werd in 2011 de enige en trotse gebruiker van de atletiekbaan in het Bijlmersportpark.

Een naam die de geschiedenis van de vereniging eer aan doet, herrezen uit de as: AV Feniks!

Kernwaarden

  • Plezier, ambitie en gezondheid
  • Respect en waardering
  • Samenwerking en samenhorigheid
  • Zelfvertrouwen en discipline

Op die basis wordt ook verwacht dat ieder een steentje bijdraagt. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we sportief -, financieel – en sociaal gezond zijn en groeien. We zijn een vereniging met elkaar en voor elkaar. Prestaties en gezelligheid gaan hand in hand. Plezier is wat ons bindt en wat de basis legt voor prestaties. Prestaties maken ons trots op wie we zijn en dragen bij aan het plezier dat we ervaren.

AV Feniks is nog steeds een vereniging in ontwikkeling. Binnen AV Feniks is dus een heleboel te doen en een heleboel te leren. We zijn het platform waarin iedereen z’n talent de ruimte kan geven ten bate van ons allen. Ieder lid kan met z’n energie en talent meebouwen en daardoor meebepalen hoe onze ontwikkeling verder gaat.

Kernprocessen

  • Het uitvoeren en ontplooien van de activiteiten die ons binden (trainingen, wedstrijden, sociale activiteiten)
  • Het werven, ontvangen, begeleiden en ontwikkelen van leden (en ouders / verzorgers) en trainers
  • Het zorgdragen voor een solide financiële positie. Onze inkomsten zijn voor ruim 90% afhankelijk van contributie. Het is daarom van groot belang dat alle leden door middel van de contributie onze financiële positie gezond maken en houden.

Om onze missie te realiseren is het belangrijk om structuur en duidelijkheid te creëren in wat er moet gebeuren. Heldere communicatie over ons doel, de route die we volgen en waar we ons bevinden. Het betrekken van leden en ruimte geven aan initiatief.

In de vereniging wordt door diverse commissies gewerkt om de kernprocessen vorm te geven en uit te voeren, hierin is altijd ruimte om je bijdrage te leveren.

Missie

AV Feniks is een vereniging die atletiek en loopsport in Amsterdam ZO en omgeving aanbiedt. Dit gebeurt op enthousiaste, deskundige en op een laagdrempelige manier. Plezier, ambitie en gezondheid zijn de pijlers die AV Feniks graag wil delen met ouders, verzorgers en leden.