Sociaal veilige sportomgeving

Iedereen wil lekker sporten zonder dat daar vervelende dingen bij gebeuren.
Dat betekent niet alleen proberen te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Maar het is ook belangrijk dat iedereen met een prettig gevoel naar de baan komt. Het plezier in sporten kan verknald worden door pesten, uitlachen, slechte grappen (bijvoorbeeld over handicap of uiterlijk), discriminatie (ras, sexuele aard), bedreiging, mishandeling, of seksuele intimidatie.

Daarom zijn er bij AV Feniks omgangsregels voor leden, trainers, en ook bezoekers. Ook voor jou! Hieronder noemen we er tien:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik val de ander niet lastig, maar negeer hem/haar ook niet.
  4. Ik bezorg de ander geen schade.
  5. Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie.
  6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  7. Ik bedreig en vecht niet en ik neem geen wapen mee.
  8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij of raak de ander ongewenst aan.
  9. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
  10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon.

Met vragen of wanneer je met iets zit, kun je altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersonen. Klik om terug te gaan naar de pagina met contactgegevens.