Vrijwilligers

Daarom word je vrijwilliger bij Feniks

AV Feniks is een vereniging die atletiek en loopsport in Amsterdam ZO en omgeving aanbiedt. Dit gebeurt op enthousiaste, deskundige en op een laagdrempelige manier. Plezier, ambitie en gezondheid zijn de pijlers die AV Feniks graag wil delen met ouders, verzorgers en leden.

 

Start van onderlinge wedstrijd, uitleg door de starter (vrijwilliger Joost Knotnerus).


Weet je dat al het werk bij AV Feniks door vrijwilligers wordt gedaan?

  • De trainers zijn vrijwilligers die zich in hun vrije tijd voor jou en je kinderen inzetten.
  • Ook in het bestuur en de commissies zijn het onze leden en/of hun ouders die op vrijwillige basis voor AV Feniks aan de slag zijn.
  • Een sportvereniging kan niet bestaan zonder de vrijwillige inzet van haar leden.
  • Bij AV Feniks was het tot nu toe nog niet nodig om je “verplicht” vrijwillig in te zetten, maar de nood wordt hoog. AV Feniks heeft ook jou nodig.

 

De Startcommissaris in actie bij de Pupillencompetitie (vrijwilliger John Abel).

Eén van de voorwaarden bij lidmaatschap
Bij het lidmaatschap van onze vereniging ben je akkoord gegaan met de voorwaarden, daarin staat ook een paragraaf over vrijwilligers.

“Daarom verwachten wij dat ieder lid tenminste twee keer per jaar meehelpt met het organiseren van een activiteit van de vereniging.”

Dit kan incidentele hulp zijn bij een wedstrijd (hulp-jurylid, opbouw of wedstrijdsecretariaat) of een rol in een commissie die aansluit bij je interesse.

Trainer mee als kampbegeleider: toptijd voor de kinderen! (vrijwilliger Wilko Wieffering).

In de nieuwsbrief van Feniks staat altijd een artikel over welke vrijwilligers nodig zijn die wat langer een rol in de vereniging vervullen (ET, trainers, commissieleden, juryleden, EHBO’ers). Dit betekent niet dat je altijd meer tijd kwijt bent dat wanneer je incidenteel helpt bij een wedstrijd.
Hulp voor een keer wordt bij iedere door Feniks georganiseerde wedstrijd gevraagd. Wanneer je je kind of jezelf opgeeft wordt altijd gevraag of jij of je ouder(s) komen helpen bij een onderdeel van de wedstrijd: bv. spullen klaarzetten, catering, begeleider, hulpjury. Daarvoor kun je je gelijk opgeven.
Je krijgt dan kort voor de wedstrijd te horen waar je bent ingedeeld en de tijd.

Kort geleden is weer een jurycursus gestart. Dat gebeurt bij Feniks ongeveer eens per twee jaar om de juryploeg op volle sterkte te krijgen.

Uitleg van de jurydocent (allen vrijwilligers, ook de docent: Erik van Oudenallen)

Op dit moment nodig:
– EHBO’ers
– Aanvulling team Elektronische Tijdwaarneming
– grafisch vormgever
– sponsorwervers
– vrijwilligerscoördinator
– oudercontactpersoon (voor nieuwe leden)

Neem als je belangstelling hebt contact met ons op via het contactformulier. Je wordt geholpen in het begin en krijgt ook alle ruimte om naar eigen inzicht zaken op te pakken.

Feniks is gezellig, vernieuwend, vooruitstrevend en sterk